MTÜ Eesti Bioanalüütikute Ühing

Eesti Bioanalüütikute Ühing on mittetulundusühing, mis koondab Eestis tegutsevaid bioanalüütikuid ja tervishoiu laborite laborante ning bioanalüütiku kutseala üliõpilasi. Eesti Bioanalüütikute Ühing tegutseb aastast 1992 ning on rahvusvaheliselt tunnustatud IFBLS-i ja EPBS-i liikmeks olemisega.

Meie eesmärgiks on bioanalüütiku kutseala säilitamine ja arendamine Eestis ning kutsealase rahvusvahelise koostöö tegemine. Pakume bioanalüütikutele aastaringselt aktiivset koolitust ning tegeleme bioanalüütiku kutseomistamisega.


Tähelepanu!!!
Bioanlüütiku õpe laboritöötajatele

Laborites töötavad erialase kõrghariduseta inimesed on oodatud õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku õppekavale.
Et soodustada töökoha kõrvalt erialase kõrghariduse omandamist, on kõrgkool loonud 10 tsükliõppekohta bioanalüütiku õppekaval. Kandideerimise eelduseks on keskharidus, erialane töökogemus laboris. Vastuvõtul arvestatakse füüsika, keema ja matemaatika aastahinnete keskmist ning bioloogia aastahinnet keskkooli lõputunnistusel. Samuti tuleb läbida vastuvõtukatse, mille eesmärgiks on üliõpilaskandidaadi õpimotivatsiooni ja võimekuse väljaselgitamine. Test sisaldab valikvastustega küsimusi gümnaasiumi bioloogia, inimeseõpetuse, keemia, matemaatika ja füüsika riiklike õppekavade põhjal. Kandideerida saab 10. juulini.
Sisseastumisel ei arvestata VÕTA-t, kuid õppima pääsenud saavad kohe esitada VÕTA taotluse ja neile koostatakse personaalne õppeplaan. Võimalik on ka õppe läbiviimine väljaspool Tartut, kui tudengid on pärit mujalt (näiteks Tallinnast).
Info Kõrgkooli kodulehel.
Tsükliõppe nädalad 2016/17. õppeaasta I semestril: 39., 43., 48. ja 3. kalendrinädal.
Lisainformatsioon: siinalaanelaid@nooruse.ee, tel 737 0227, www.nooruse.ee/vastuvott.Koolitusplaan 2016

koolituspäev maksab alates 1.01.2013 25 €
Tähelepanu! Koolituspunktide info!

 KuupäevNimetusToimumise koht
6. veebruarÜldkoosolek; räägime lisaks kutseomistamisest jm
registreerimine volitused  kava
Tallinn
5. märtsParalleelsessioonidega koolitus: parasitoloogia (eraldi sessioon) ja hematoloogiliste ning uriini preparaatide hindamine (eraldi sessioon). Osalejate arv piiratud (12 inimest grupis)! Koolitus algab ühise preanalüütika koolitusega. Ei toimu! Toimumine viiakse 16. aprillile koos bioanalüütikute päevaga.Tartu
16. aprillBioanalüütikute päevale pühendatud koolitus. Lisandub koolitus paralleelsessioonides: hematoloogia, uriini mikroskoopia, parasiitide hindamine, preanalüütika, kliiniline keemia, mikrobioloogia.

Kava
Registreerimine
Tartu
20. MaiKoolitus Tartu Vanglas (toimumine lahtine) kava registreerimine on lõppenud!Tartu
17. septemberKoolitus vene keeles
kava
Registreerimine
Tallinn
22. oktooberNB! Kuupäev muudetud! Mikrobioloogia
koolituspäev
Tallinn
OktooberGüneko-tsütoloogiaalane koolituspäevTartu või Tallinn
12. novemberKoolitusTartu

 
 


 

EBÜ juhatus

(Alates 24.01.2015)

Aivar Orav
(juhatuse esimees) tel. 53318311 aivar.orav@kliinikum.ee

Anneli Tann (sekretär) anneli.tann@kliinikum.ee

Maile Põldmaa (juhatuse liige) Pärnu-, Rapla- ja Läänemaa, Saarte piirkond mailep@ph.ee

Helin Sinimets (juhatuse liige) Viljandi-, Võru-, Põlva- ja Valgamaa piirkond

Piret Mängel (juhatuse liige) Tartu ja Tartumaa, Jõgevamaa piirkond piret.mangel@kliinikum.ee

Jane Kurm (juhatuse liige) Tallinna ja Harjumaa piirkond jane.kurm@regionaalhaigla.ee

Sirli Kapper (juhatuse liige)

Sirje Lõo (juhatuse liige) Järva- ja Ida-Virumaa ning Lääne-Virumaa piirkond sirje.loo@mail.ee
 

Revisjoni komisjon:


Ülle Valvar ja Helle Pärnamaa (alates 28.jaanuar 2012)
 

Koolituse koordinaator ja laekur:


Pille Mee pille.mee@kliinikum.ee

Kutseomistamise koordinaator:

Marianne Noormets

Eelmine president:

Ille Pukk Ille.Pukk@itk.ee


Kutsekomisjon vaata siit