Bioanalüütiku kutsete andmine


KUTSEANDMINE 2020 on planeeritud järgmiselt:

Kutseandmiseks palun esitada dokumendid 29. märtsiks 2020 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 8. aprllil)  ja 29. novembrks 2020 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 16. detsembril). Dokumente võetakse vastu digitaliseeritult 3 nädalat enne dokumentide esitamise tähtaega meili aadressile marianne.noormets@itk.ee

Tähelepanu!
• Esmane kutse tase 6 on mõeldud ainult äsja kooli lõpetanutele ja toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kaudu (tõenäoliselt jõustub mai 2019), täpsem informatsioon täiendamisel.
• Töötavad laborandid/bioanalüütikud saavad taotleda bioanalüütik tase 6, koos valdkonnapõhise spetsialiseerumisega (vt kutsestandard).
• Spetsialisti kohustusi täitvad laborandid/bioanalüütikud saavad taotleda bioanalüütik tase 7. See ei ole kvalifikatsiooni aste, vaid teine kutse (vt kutsestandard)!!!
• Juhid saavad taotleda bioanalüütik tase 7, valitava komptentsiga juhtimine (vt hindamisstandard, tase 7).

Nõutavad dokumendid:
Avaldus:
Enesehindamise ja koolituse anaüüsi vorm (vt hindamisstandard); lisaks vajalike dokumentide loetelu on esitatud   
kutseteandmise korras (vt allpool).

Hindamisstandardid: bioanalüütik 6; bioanalüütik 7.
Kutsesüsteemi tutvustus http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutsestandardid: Bioanalüütik 6 esmane kutse; Bioanalüütik tase 6; Bioanalüütik tase 7

Kutsete andmise kord
Maksumus
Kutsekomisjon
Kutseandja kontakt