Bioanalüütiku kutsete andmine


KUTSEANDMINE 2018 on planeeritud järgmiselt:

Kutseandmiseks palun esitada dokumendid 30. märtsiks 2018 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 6. aprllil)  ja 30. novembrks 2018 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 14. detsembril). Dokumente võetakse vastu digitaliseeritult 3 nädalat enne dokumentide esitamise tähtaega meili aadressile marianne.noormets@itk.ee

Tähelepanu! Juba töötavatele bioanalüütikutele on soovitav taotleda bioanalüütik 6 taset, esmatase on mõeldud äsja kooli lõpetanutele! Meisterbioanalüütik 7 tase on mõeldud spetsialisti kohustustes olevatele bioanalüütikutele, siin ei ole tegemist kvalifikatsiooni astmega vaid eri kutsega!!! Palun kõigil enne väga kaaluda, millist kutset taotlema minnakse!

Nõutavad dokumendid:
Avaldus: bioanalüütik esmataseme bioanalüütik 6; bioanalüütik 6; meisterbioanalüütik 7 ;
Enesehindamise ja koolituse anaüüsi vorm (vt hindamisstandard); lisaks vajalike dokumentide loetelu on esitatud   
kutseteandmise korras (vt allpool).

Hindamisstandardid: bioanalüütik 6; meisterbioanalüütik 7.
Kutsesüsteemi tutvustus http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutsestandardid: Bioanalüütik tase 6; Bioanalüütik 6 esmane kutse;  Meisterbioanalüütik tase 7

Kutsete andmise kord
Eelused kutsetaotlemiseks
Maksumus
Kutsekomisjon
Kutseandja kontakt