Bioanalüütiku kutsete andmine


KUTSEANDMINE 2017 on planeeritud järgmiselt:

Kutseandmiseks palun esitada dokumendid 27. märtsiks 2017 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 3. aprllil)  ja 27. novembrks 2017 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 11. detsembril). Dokumente võetakse vastu digitaliseeritult 3 nädalat enne dokumentide esitamise tähtaega meili aadressile marianne.noormets@itk.ee

TÄHELEPANU!!!
Vastavalt Kutseseadusele ei ole lubatud erisusi  kutseomistamise maksustamisel! Kõigile taotlejatele rakenduvad järgmised tasud: Maksumus
. Meie kutseomistamise korras on toodud erisus vastavalt kuulumisele Eesti Bioanalüütikute Ühingusse, kuid see ei ole lubatud ja ei kehti!

Tähelepanu! Juba töötavatele bioanalüütikutele on soovitav taotleda bioanalüütik 6 taset, esmatase on mõeldud äsja kooli lõpetanutele! Meisterbioanalüütik 7 tase on mõeldud spetsialisti kohustustes olevatele bioanalüütikutele, siin ei ole tegemist kvalifikatsiooni astmega vaid eri kutsega!!! Palun kõigil enne väga kaaluda, millist kutset taotlema minnakse!

Avaldus: bioanalüütik esmataseme bioanalüütik 6; bioanalüütik 6; meisterbioanalüütik 7
Hindamisstandardid: bioanalüütik 6; meisterbioanalüütik 7.
Kutsesüsteemi tutvustus http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutsestandardid: Bioanalüütik tase 6; Bioanalüütik 6 esmane kutse;  Meisterbioanalüütik tase 7

Kutsete andmise kord
Eelused kutsetaotlemiseks
Maksumus
Kutsekomisjon
Kutseandja kontakt