Bioanalüütiku kutsete andmine


KUTSEANDMINE 2024 on planeeritud järgmiselt:

Kutseandmiseks palun esitada dokumendid: 
03. aprilliks 2024 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 24. aprlliks);  
27. novembriks 2024 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 18. detsembril). Dokumente võetakse vastu digitaliseeritult 3 nädalat enne dokumentide esitamise tähtaega meili aadressile marianne.noormets@itk.ee

Tähelepanu!
• Esmane kutse tase 6 on mõeldud ainult äsja kooli lõpetanutele ja toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kaudu.
• Töötavad laborandid/bioanalüütikud saavad taotleda bioanalüütik tase 6, koos valdkonnapõhise spetsialiseerumisega (vt kutsestandard).
• Spetsialisti kohustusi täitvad laborandid/bioanalüütikud saavad taotleda bioanalüütik tase 7. See ei ole kvalifikatsiooni aste, vaid teine kutse (vt kutsestandard)!!!
• Juhid saavad taotleda bioanalüütik tase 7, valitava komptentsiga juhtimine.

Kutse taotlemise eeltingimused ja nõutavad dokumendid on leitavad kutseandmise korrast:  avaneb siit


Hindamisstandardid:

BA6
BA7

Lisaks nõutav:
avaldus (vorm)
eneseanalüüs ba 6 (hindamisstandard)
eneseanalüüs ba 7 (hindamisstandard)
koolituse anaüüsi vorm

Muu vajalik info:
Kutsesüsteemi tutvustus http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutsestandardid: 

bioanalüütik, tase 6
bioanalüütik, tase 7

Kutsete andmise kord
Maksumus
Kutsekomisjon
Kutseandja kontakt